Liên Khúc Xuân

Liên Khúc Xuân - Ngọc Sơn, Bích Tuyền